Memòria Canongina

COL·LECCIÓ D'IMATGES EN MOVIMENT

La col·lecció d’imatges en moviment de Memòria Canonigna vol ser un reflex d’una part de la història de la Canonja.
El conjunt de tots els fons fílmics custodiats per Memòria Canongina, els quals procedeixen de diferents persones, entitats, etc., tenen un valor històric, social i fins i tot artístic en el marc de la nostra història comuna.
Les filmacions s’emmarquen en el període comprés des dels anys 70 del segle XX i fins als nostres dies.