Memòria Canongina

COL·LECCIÓ DE DOCUMENTS

La col·lecció comprèn un conjunt de documents de naturalesa heterogènia i procedència diversa, amb orígens, contingut i característiques formals dispars. Es tracta de documents que han arribat de forma individual o en petits conjunts.
Es tracta d’una col·lecció oberta, dins la qual es van incorporant periòdicament documents, a mesura que Memòria Canonigna rep nous ingressos.
La col·lecció s’organitza mitjançant una descripció individualitzada de cada unitat documental.
 • 00001 (1).pdf

  La Causa General Instruïda pel Ministeri Fiscal sobre "la dominació roja" a Espanya, coneguda abreujadament com la Causa General (CG), fou un extens procés d'investigació impulsat pel ministre de Justícia franquista, Eduard Aunós Pérez, després de la Guerra Civil, mitjançant Decret del 26 d'abril de 1940, amb l'objecte, segons el seu preàmbul, d'instruir «els fets delictius comesos en tot el territori nacional durant la dominació roja».
 • 00002.jpg

  Esquela de Ramon Piñol Nolla
  Mor el 6 de juny de 1989 als 86 anys d'edat
  Etiquetes
 • 00003.jpg

  Esquela de Josep Llop Ferré
  Mor el 8 de febrer de 2004
  Etiquetes