Memòria Canongina

COL·LECCIÓ DE PUBLICACIONS

La col·lecció compren publicacions periòdiques i no periòdiques de temes d’interès local (revistes, butlletins, fulls informatius i circulars) editades a la nostra població. També inclou publicacions fetes amb motiu d'esdeveniments religiosos, esportius, socials importants. Esqueles, programes de festes majors, programes d’activitats d’entitats i clubs.