Memòria Canongina

COL·LECCIÓ D'OBJECTES

Objectes antics de diversa utilitat i procedència donats o cedits al projecte Memòria Canongina per particulars, entitats i organismes locals i comarcals..
Es tracta d'un llegat cultural que té un interès històric, artístic especial, o simplement té una particularitat específica.
En definitiva, artefactes que cal preservar la seva conservació com a memòria històrica col·lectiva.